Therapie is het meest waardevolle cadeau voor jezelf

Helaas wijzen veel mensen bovenstaande stelling af. Het blijkt nog steeds een hardnekkige aanname te zijn dat alleen mensen met zware psychische problemen bij wie een psychiatrische stoornis is gediagnosticeerd naar een psycholoog gaan, oftewel ‘gekke mensen bij wie een steekje los zit’. Nou als ik naar mijn cliënten kijk heeft er bijna niemand een psychiatrische diagnose. Wel psychische pijn.

Pijn om niet begrepen te worden, pijn omdat zij ongelukkig zijn met hun partner, pijn omdat zij geen vervulling ervaren in hun werk, pijn omdat zij er alleen voor staan, faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen, moeite grenzen te stellen, overbelasting. Zijn zij gek als zij dat ervaren? Nee! Komen zij in therapie? Ja!

Mijn cliënten vinden het de moeite waard om iets aan hun psychische pijn te doen. Zij berusten niet in een leven met die pijn. En omdat zij voelen dat zij er in hun eentje niet uitkomen, zoeken zij hulp en investeren zij in positieve groei en verandering. Zij nemen zichzelf serieus. Dat zouden meer mensen moeten doen!

 

Psychische pijn is menselijk

Er is niets mis met kwetsbaar zijn. Er is niets mis met pijn. Het gaat erom hoe wij met onze pijn en kwetsbaarheid omgaan. Pijn en kwetsbaarheid voelen onprettig. Wat onprettig voelt willen we zoveel mogelijk vermijden. Zo gaan we bijvoorbeeld afleiding zoeken door hard te werken of intensief te sporten. Of wij verdoven ons met drank, eten of binge watching. Of wij bagatelliseren onze zorgen en houden ons groot. Wij bouwen een steeds dikker pantser om ons heen, om geen pijn meer te voelen – met als gevolg dat wij überhaupt niets meer voelen en vooral in ons hoofd zitten. Wij raken verbitterd en boos. Door die destructieve omgang met pijn creëren wij een onnodig zware lijdensweg voor onszelf.

Pfff…  wat een ellende allemaal ! Eerlijk gezegd begon ik me al somber te voelen terwijl ik dit zo opschreef. Maar gelukkig – en dat weet ik zowel uit eigen ervaring als dat ik het al talloze cliënten heb zien doen – je lijdensweg kun je op elk gewenst moment keren door die zelfdestructieve gedragspatronen te doorbreken.

 

3 stappen om je psychische lijdensweg te keren

Stap 1 is bewustwording.

Herken het verschil tussen je oorspronkelijke pijn en het lijden dat voortkomt omdat je op een zelfdestructieve manier met je pijn omgaat.

Stap 2 is toewerken naar een open houding ten opzicht van je pijn.

Accepteer het onvermijdelijke dat gepaard gaat met pijn. Probeer de bron van je pijn te ontdekken.

Stap 3 is te switchen van een zelfdestructieve naar een productieve omgang met pijn.

Stel dat je pijn ervaart omdat jij je eenzaam en onbegrepen voelt. Je kunt met de vinger naar buiten wijzen en de ander verantwoordelijk maken voor je ellende. Dat is een zelfdestructieve reactie die extra lijden oproept. In plaats daarvan kun je beter leren zelf verantwoordelijkheid te nemen en actief op zoek te gaan naar verbinding en begrip. Snap je het verschil?

 

Volg de weg naar je verborgen innerlijke rijkdommen

Begrijp me niet verkeerd. Ik zeg niet dat het doorlopen van bovenstaande drie stappen makkelijk is. Maar deze stappen leiden je wel uit je ellende en doorbreken je lijdensweg. Zij brengen je bij tot dan toe verborgen innerlijke rijkdommen. Je weg wordt lichter, je krijgt weer energie en plezier en er ontstaat een nieuw perspectief.

Wil je die rijkdommen ontdekken, maar wet je niet hoe de juiste stappen te zetten om je lijdensweg te keren? Vraag om steun. Ik help je graag.

Doorloop de stappen – met of zonder hulp – en je zult merken dat je zoveel meer in huis hebt, dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden. Je zelfvertrouwen zal groeien en je zult veel meer innerlijke rust en balans ervaren. Je komt dichter bij jezelf. En vanuit die diepere verbinding met jezelf zul je meer verbinding in je relatie met je naasten ervaren.

Ontvang je cadeau

Voor mij is die diepe verbinding met mezelf het meest waardevolle cadeau. Dat gun ik je ook – van harte!

Gun jij het jezelf ook? Keer dan op je lijdensweg en volg de drie stappen op weg naar je innerlijke schatten. Ontdek je verborgen schatten en leef voluit!

 

Laat je mij weten wat dit artikel bij je heeft opgeroepen? Ik hoor het graag van je.

hjg