“Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure.

It is our light, not our darkness, that most frightens us. We ask ourselves, who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous?

Actually, who are you not to be? Your playing small does not serve the world.”

Marianne Williamson

 

Mindset

Een mindset is een innerlijke geesteshouding die aangeeft hoe jij naar je eigen kwaliteiten en mogelijkheden kijkt. De mindsettheorie maakt onderscheid tussen een vaste mindset en een groeimindset”.

Mensen met een vaste mindset zijn overtuigd dat hun kwaliteiten vast staan. Zij gaan niet gauw nieuwe uitdagingen aan wanneer zij menen dat de uitdagingen niet aansluiten bij hun kwaliteiten.

Mensen met een groeimindset daarentegen laten zich niet zo snel afremmen. Zij zijn overtuigd dat het leveren van inspanningen en het aangaan van uitdagingen juist erbij hoort om zich verder ontwikkelen.

 

Self fulfilling prophecy’s

Ben je niet overtuigd van je kwaliteiten en mogelijkheden, houdt een vaste mindset je tegen je wensen te realiseren. Je verwacht niet dat je inspanningen de gewenste resultaten opleveren.

Een groeimindset stimuleert je door te blijven gaan en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Je verwacht zo vroeger of later de gewenste resultaten te bereiken.

Verwachtingen bepalen in sterke mate onze inzet en betrokkenheid bij onze acties. Daarmee hebben verwachtingen grote invloed op de uitkomst van ons handelen en worden zij een ‘self-fulfilling prophecy’, oftewel een zichzelf vervullende voorspelling. Waar je in gelooft, dat manifesteert zich.

 

Gelukkig is je mindset niet statisch!

Lees hieronder welke stappen je kunt zetten om een groeimindset te activeren.

 

3 gouden stappen om je mindset om te buigen

Activeer een stimulerende mindset met affirmaties

Een groeimindset helpt meer ruimte te maken voor jezelf.

Een groeimindset veronderstelt dat jij goed genoeg bent zoals je nu bent.

Een groeimindset ondersteunt je onvoorwaardelijk op weg naar de vervulling van je dromen

Affirmaties zijn krachtige hulpmiddelen om je groeimindset aan te wakkeren. Kies een van onderstaande affirmaties of formuleer er zelf een die je raakt.

 • Ik mag er zijn.
 • Ik mag leren met vallen en opstaan.
 • Ik mag ruimte innemen en opkomen voor mijn dromen.
 • Ik mag mezelf laten zien.
 • Ik ben een mooi mens.

Schrijf je affirmatie op een kaartje en leg het kaartje op een plek waar je het regelmatig tegenkomt. Sta regelmatig stil bij je affirmatie. Mediteer erop.

 

Leer van een succeservaring

Laat een terugblik op eerdere succeservaringen je groeimindset stimuleren. Ga na wat je van deze ervaringen kunt leren.

Denk terug aan een uitdaging waar je erg tegenop zag, maar die je wel bent aangegaan.

 • Maak een korte situatieschets.
 • Welke overtuigingen hebben je gestimuleerd om die uitdaging aan te gaan?
 • Wat heeft je geholpen om die uitdaging te meesteren?
 • Wat zegt dit over jouw kwaliteiten en vaardigheden?

 

Leer van de groei van een ander

Denk aan een inspirerend voorbeeld waarin iemand anders een groeistap heeft gezet van wie je dat nooit zou hebben verwacht. Ga na wat je daarvan kunt leren.

 • Maak een korte situatieschets.
 • Wat heeft er volgens jou aan bijgedragen dat het de ander is gelukt deze stap te zetten?
 • Tot welke veranderingen heeft het zetten van deze stap bij de ander geleid?
 • Wat kun jij leren van dit voorbeeld?

 

Heb de moed om voorbij gedachten te gaan die je klein willen houden!

Wil je hieronder delen, wat dit artikel bij je oproept?