Aandacht  – open de weg naar je innerlijke rijkdommen 

“Through the sacred art of pausing, we develop the capacity to stop hiding, to stop running away from our experience. We begin to trust in our natural intelligence, in our naturally wise heart, in our capacity to open to whatever arises.” Tara Brach

Het belang van aandacht voor jezelf

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat aandacht voor jezelf in de vorm van een dagelijks stiltemoment van 10 minuten al leidt tot meer innerlijke balans en zelfacceptatie.

Basishouding van aandacht

Aandacht is observerend waarnemen zonder oordeel. Je hoeft niets te veranderen. Je hoeft geen actie te ondernemen. Je schakelt over “van doen naar zijn”.

Als neutrale observator sta je helemaal open voor alles wat zich aandient. Of je nu prettige of onprettige gewaarwordingen hebt, weerstand of overgave ervaart, vanuit de observatorpositie geef je overal ruimte aan. Alles mag er zijn.

Als observator neem je waar. Raak je afgeleid dan zorg je ervoor dat je weer terugkeert naar je focuspunt. Komen er gedachten in je op, merk je dat op. Vervolgens keer je met je aandacht weer terug naar je eerdere gewaarwordingen. Word je afgeleid door geluiden om je heen, accepteer dat ook en luister vervolgens weer aandachtig naar binnen.

Aandacht vergroot je zelfbesef 

Investeer in de relatie met jezelf. Maak tijd om jezelf eens te verwennen. Sta regelmatig stil om bewust te ervaren hoe het met je is. Hoe ervaar jij de verbinding met jezelf?

Door je aandacht naar binnen te richten, verdiep je de relatie met jezelf. Hoe je dat kunt doen, ga ik in het volgende stuk verder toelichten.

Richt je blik naar binnen

Voelend aanwezig je innerlijke belevingswereld verkennen zijn de eerste stappen om je te verbinden met jezelf. In het begin kan het lastig zijn je aandacht langere tijd vast te houden. Naarmate je dit vaker doet, ga je merken dat het steeds makkelijker wordt.

Sta stil en luister naar binnen. Stel jezelf de vraag: Hoe is nu met mij?

Neem de tijd om dat echt even te verkennen. Wees voelend aanwezig. Dat kun je op verschillende manieren doen:

  • verkennen van fysieke signalen als fysieke spanning en pijn
  • verkennen van gevoelens
  • verkennen van gedachten

Hoe het met je gaat kun je op allerlei manieren onderzoeken. Of de focus van je aandacht daarbij is gericht op je lichaam, je emoties en je gedachten is minder belangrijk. Essentieel is dat jij je bewust wordt van je innerlijke gewaarwordingen.


Een oefening om je aandacht te richten op je lichaam  

Focus op fysieke gewaarwordingen
Neem een comfortabele positie aan, zittend of liggend, wat je zelf prettig vindt. Sluit je ogen en neem je lichaam waar als geheel. Voel vanuit je positie de raakvlakken van je lichaam met de grond of de stoel. Ga voor jezelf na welke lichaamssensaties je ervaart:

  • Heb ik het warm of koud?
  • Ben ik moe?
  • Heb ik honger of dorst?
  • Ervaar ik ergens in mijn lichaam spanning of pijn?
  • Ervaar ik fysieke onrust?

Observeer wat gebeurt, neem het waar zonder er meteen iets mee te willen doen. Blijf zo enkele minuten voelend aanwezig in je lichaam. Ga daarbij ook na of de lichaamssensaties veranderen naarmate de tijd verstrijkt.

Neem ten slotte je lichaam waar als geheel terwijl je nog een aantal keren rustig in- en uitademt. Keer vervolgens met je aandacht langzaam weer terug naar deze ruimte en open je ogen.


Door aandacht leer je de veelzijdigheid van je innerlijk kennen en ervaren.

 

Aandachtig waarnemen opent je weg naar innerlijke rijkdommen.